Korsnäs Prästgårdsmuseums Jubileumsår 2022

Museets 40-års jubileum hölls 19.6.2022. På grund av regn ordnades temagudstjänsten i Korsnäs kyrka. Prosten Guy Kronqvist intervjuade pensionerade komministern Berith Örhnberg i samband med gudstjänsten. Hans predikan handlade om kyrkoherde Sigurd Örhnberg och hans livsgärning i Korsnäs församling och hans pedagogiska predikningar.
Efter gudstjänsten avnjöts fisksoppa och köttsoppa med efterrätt  i församlingshemmet.

Det efterföljande jubileumsseminariet inleddes med spelmansmusik av medlemmar ur Närpes spelmansgille. Ordförande Anita Ismark höll hälsningstalet och en kort historik över olika skeden i museets historia och framtidsplaner.
Jubileumstalet hölls av professor Nils-Erik Villstrand om tillkomsten av St Olavsleden, en pilgrimsled som är under planering. Pilgrimsleden kommer att gå förbi museiområdet i Korsnäs. Sång- och musikprogram av Karin Sandqvist och Jan-Erik Elfving.

Ett 50-tal personer deltog i jubileet. Korsnäs kommun och bibliotek upvaktade med inbetalning och blomma. Korsnäs hembygdsförening uppvaktade med en inbetalning.
Vid jubileumsfesten uppvaktades följande personer med Finlands Svenska hembygdsförbunds förtjänstplakett: Guy Kronqvist, Mats Ståhl och Roger Lindholm. Förbundets förtjänsttecken i silver tilldelades: Ulrika Lindholm, Jan-Erik Ravals, Carola Bäckström, Janne Heikkilä, Pontus Westmalm, Benita Bernas, Dan-Anders Rosendahl, Anita Ismark och Kjell Lolax.

 

 

Tal
Musik