Presentation av Prästgårdsmuséet i Korsnäs

Välkommen till Korsnäs prästgårdsmuseum. Prästgårdsmuseet vill ge en uppfattning om hur ett prästhem såg ut under senare delen av 1800-talet. Den fasta inredningen är till största delen från ombyggnaden på 1890-talet. Det gäller fönster och dörrar, tak och golvlister samt kakelugnarna. Inredningssnickeriernas färg har återställts till det ursprungliga. Väggarna är täckta med tidstypiska tapeter. I salongen har den ursprungliga tapeten skrapats fram och man har låtit nytrycka den. Den kallas ”korsnästapeten”. Text och foto: Anita Ismark

Källor för presentationerna av rummen
Ahlbäck, Ragna. Prästgårdsmuseet i Korsnäs. 1990-talet. Föreningen Prästgårdsmuseet i Korsnäs rf.
Ulfvens, Birger. Historien om en prästgård. 1991. Vasa, Scriptum.

Projektet QR-kod i museets tjänst

Information om varje rum kan fås med en QR-kod, som placerats i respektive rum.Läs mera »
S Ismark
28.06.2022 kl. 07:19